edanradio

via thecrypt, peace to Vega

[audio:http://www.archive.org/download/EdansRadioShow3_23_09/EdansRadioShow3_23_09mp3192.mp3]
Edan’s Radio Show Episode 1